Persondata

Indlæser...

Som kunde hos UrKompagniet.dk kan du være sikker på at følsomme oplysninger omkring din person vil blive behandlet på den korrekt metode.

Fortrolighedspolitik

Vi er utrolig glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har høj prioritet for ledelsen hos ​​Reverie ApS. Brugen af ​​Reverie ApSs internetsider er mulig uden angivelse af personlige data. Men hvis en registreret bruger ønsker at benytte særlige tjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendigt. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget lovligt grundlag for sådan behandling, opnår vi generelt samtykke fra den registrerede.

 

Behandling af personoplysninger, som eksempelvis: navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer til en registreret bruger skal altid være i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og i overensstemmelse med den landespecifikke databeskyttelse regler gældende for Reverie ApS. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil Reverie ApS gerne informere offentligheden om omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Endvidere informeres de registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om de rettigheder, de har.

 

Som controller har Reverie ApS gennemført talrige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger behandlet via denne hjemmeside. Imidlertid kan internetbaserede datatransmissioner principielt have sikkerhedsbrister, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres. Af denne årsag er enhver registreret frit for at overføre personlige data til os via alternative midler, eksempelvis pr. telefon.

 

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra Reverie ApS er baseret på de vilkår, som den europæiske lovgiver har anvendt til vedtagelsen af ​​den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som vores kunder og samarbejdspartnere. For at sikre dette, vil vi først forklare den anvendte terminologi.

 

I denne databeskyttelseserklæring anvender vi blandt andet følgende udtryk:

 

a) Personlige data

Personlige data betyder alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede bruger"). En identificerbar fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokalitetsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person.

 

b) Den registrerede bruger

Den registrerede bruger er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den ansvarlige for behandlingen.

 

c) Behandling

Behandling er enhver handling eller et sæt operationer, der udføres på personlige data eller på sæt af personoplysninger, uanset om de er automatiske, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller en kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

 

d) Begrænsning af forarbejdning

Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

 

e) Profilering

Profilering betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brugen af personoplysninger til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske forhold, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

 

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives et bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne oplysninger opbevares særskilt, og de er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 

g) Controller eller  en controller, der er ansvarlig for behandlingen

Controller eller en controller, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger, hvor formålet med og midlerne til sådan behandling er fastlagt i EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan controlleren eller de særlige kriterier for udnævnelsen være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivning.

 

h) Processor

Processor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af controlleren.

 

i) Modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, hvortil personoplysningerne offentliggøres, uanset om en tredjepart eller ej. De offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-lov eller medlemsstatslovgivning, betragtes ikke som modtagere. Behandling af disse data af de offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til forarbejdningens formål.

 

j) Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, controlleren, processoren og personer, som i henhold til controlleren eller processoren har tilladelse til at behandle personoplysninger.

 

k) Samtykke

Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og entydig angivelse af hvad der ønskes at blive registreret, hvormed han eller hun ved en erklæring eller med en klar bekræftende handling betyder enighed om behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende.

 

2. Navn og adresse på controlleren

Controller i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre databeskyttelseslove gældende i EU-medlemsstaterne og andre bestemmelser vedrørende databeskyttelse er:

 

Reverie ApS

Generatorvej 8F, 1, th

2860 Søborg

Danmark

Telefon: 71 99 32 13

Email: privacy@reverie.dk

Hjemmeside: https://www.urkompagniet.dk/

 

3. Cookies

Reverie ApSs internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

 

Mange websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien. Den består af en række tegn, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser i hvilken cookien blev gemt. Dette gør det muligt for besøgte internetsider og servere at differentiere den enkelte browser af datafeltet fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

 

Gennem brugen af ​​cookies kan Reverie ApS give brugerne af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookieindstillingen.

 

Ved hjælp af en cookie kan information og tilbud på vores hjemmeside optimeres med brugeren i tankerne. Cookies tillader os, som tidligere nævnt, at genkende vores website-brugere. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at udnytte vores hjemmeside. Hjemmesidens bruger, der bruger cookies, behøver eksempelvis ikke at indtaste adgangsdata, hver gang hjemmesiden er tilgået, fordi dette er overtaget af hjemmesiden, og cookien er således gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien til en indkøbskurv i en online butik. Onlinebutikken husker de produkter, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

 

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser, og man kan dermed permanent nægte indstillingen af ​​cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes til enhver tid via en internetbrows